top of page

                        Huisregelement

Huishoudelijk reglement

 1. Zorg ervoor dat je ingeschreven bent, want niet ingeschreven = niet verzekerd.

  In september is het mogelijk om maximum 2 gratis trainingen te volgen als try-out. Het lidgeld moet betaald zijn voor aanvang van de 3 de les.

 2. Ouders dienen medische bijzonderheden of allergieën te melden aan de betrokken lesgever(s) of het bestuur.

 3. Als je vooruitgang wil boeken, is het belangrijk om regelmatig te komen.

 4. Zorg ervoor dat je goed op tijd komt, d.w.z. 5 minuten voor aanvang van de les.

 5. Verwittig de trainer(s) bij afwezigheid.

 6. Indien een zieke lesgever niet tijdig kan vervangen worden, worden de ouders zo snel mogelijk via mail verwittigd. Er wordt dan ook een brief aan de toegangspoort van de turnzaal gehangen.

 7. Neem onmiddellijk contact op met je trainer bij kwetsuren opgelopen tijdens de training.

 8. Respecteer begin- en eindtijden van de trainingen.

  De lesgevers geven aansluitend les, waardoor zij geen toezicht kunnen houden voor en na de les.

 9. Kinderen worden afgehaald in de kleedkamers of in de turnzaal.

 10. Voorzie een toiletbezoek voor de aanvang van de training.

 11. Bij aanvang van de les vragen we de ouders de turnzaal te verlaten.

 12. De toegangspoort wordt afgesloten bij de aanvang en gaat opnieuw open aan het einde van de lessen.

  Dit is om de veiligheid van uw kinderen te garanderen.

 13. Trainen gebeurt in de afgesproken turnuitrusting.

 14. Turnen kan op turnpantoffels of blootvoets. Schoenen zijn niet toegelaten in de zaal.

 15. Laat waardevolle voorwerpen thuis.

 16. GSM uitschakelen voor de start van de training.

 17. Lang haar graag in een staart.

 18. Roken is niet toegestaan op het domein van de school of sporthal.

 19. Eten (ook snoep) in de turnzaal is niet toegelaten.

 20. Voorzie water of sportdrank voor na de training.

 21. Ga respectvol om met elkaar.

 22. Behandel het materiaal met respect

 23. Laat na de les geen afval achter in de zaal of in de kleedkamers. Gebruik de vuilnisbak.

Huisregelement: Voorzieningen
bottom of page